Jobb & utbildning

Googles policy att låta medarbetarna lägga 20% av sin arbetstid på projekt som de själva väljer, och som resulterat i tjänster som bland annat Gmail och Google News, har inspirerat andra företag att pröva liknande lösningar. Så har svenska konsultföretaget Safeside beslutat att vika fredag varje vecka åt de anställdas personliga utveckling och fördjupning. Enligt VD:n Mats Lindgren leder detta förvisso till minskad vinst, men denna minskning tas igen i form av ökad kompetens och minskad personalomsättning. Vem vet hur vinsten påverkas i det långa loppet?

Många datasystem gör oss frustrerade, arga och stressade på jobbet. Detta beror på låg användarvänlighet, parallella system som fördubblar arbetsbördan och programvara som får datorn att krascha, hävdar IT-experten Jonas Söderström i en ny bok. Kanske är det detta något som skulle kunna avhjälpas med lite mer “fri arbetstid”? Om det är något som stör många kanske vissa ser till att skaffa sig kompetensen att åtgärda det, speciellt om det är något man får tid till…

Utbildningsnyheter

•    Kårobligatoriet, det vill säga den regel som krävde att alla högskolestudenter även skulle vara medlemmar i studentkåren, avskaffades under 2010. Detta var något som studentkårerna fruktade, då de skulle förlora de ekonomiska resurser som de fick in genom kåravgifterna. Katastrofen har dock undvikits, genom att högskolorna trätt in och sponsrat sina egna studentkårer.

•    Sveriges Hantverksråd godkände 21 september 2010 provbestämmelser som utfärdats av Svenska Estetikers Yrkesförbund. Detta innebär att man nu får utfärda gesällbrev till de som klarat provet till make up-artist, ett prov som består av en teoretisk del som avhandlar ämnen som hygien, sminkning för media, sminkning för mode och ansvar inför kund, samt en praktisk del med bland annat brudsminkning, sotning och 50-talsmakeup.

•    Enligt SACO:s rapport Framtidsutsikter, som förutspår hur arbetsmarknaden kommer att se ut år 2015, kommer det att råda brist på bland annat arbetsterapeuter, brandingenjörer, gymnasielärare i yrkesämnen, arkitekter, socionomer och tandläkare. Arbetsmarknaden ser mindre ljus ut för de som utbildar sig till beteendevetare, hälsovetare, kommunikatörer och samhällsvetare. SACO:s utredare Ossian Wennström betonar dock att det väntas råda balans inom de flesta yrkesområden år 2015, vilket skulle innebära att de flesta ändå får jobb.